Royal Canin

Royal Canin Satiety Weight Management

Royal Canin Satiety Weight Management Önerilen Durumlar: -Fazla kilo / obezite: -Kilo kaybı -Kilo verdikten sonra kiloyu koruma -Fazla kilo ve obezite ile ilişkili Tip II diabetes mellitus -Fazla kilo ve obezite ile ilişkili hiperlipidemi Önerilmeyen Durumlar: -Yüksek lif içeriğinin önerilmediği durumlar (örneğin: kronik kabızlık, dışkılamayı zorlaştıran ileri derece artritis) -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Satiety Weight Management Pouch

Royal Canin Satiety Weight Management Önerilen Durumlar: -Fazla kilo / obezite: -Kilo kaybı -Kilo verdikten sonra kiloyu koruma -Tip II diabetes mellitus Önerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/laktasyon

Royal Canin Gastro Intestinal Cat

Royal Canin Gastro Intestinal Cat Önerilen Durumlar: -Akut ve kronik ishal -Gastrit -Enşamatuvar bağırsak hastalığı -Kolit -İnce bağırsakta bakteriyal çoğalma -Sindirim / emilim bozukluğu -İştahsızlık, operasyon sonrası tekrar beslemeÖnerilmeyen Durumlar: -Lenfanjiektazi, eksudatif enteropati, pankreatit -Büyüme dönemi, gebelik/ laktasyon

Royal Canin Diabetic Cat

Royal Canin Diabetic Cat Önerilen Durumlar: -Diabetes mellitusÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/ laktasyon

Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie Cat 

Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie Cat Önerilen Durumlar: -Akut ve kronik ishal -Gastrit -Enşamatuvar bağırsak hastalığı -Kolit -ince bağırsakta bakteriyal çoğalma -Sindirim/emilim bozukluğu -iştahsızlık, operasyon sonrası tekrar besleme -Pankreatit

Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie Cat Pouch

Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie Cat Önerilen Durumlar: -Akut ve kronik ishal -Gastrit -Enşamatuvar bağırsak hastalığı -Kolit -İnce bağırsakta bakteriyal çoğalma -Sindirim / emilim bozukluğu -İştahsızlık, operasyon sonrası tekrar besleme -PankreatitÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/laktasyon

Royal Canin Hypoallergenic Cat

Royal Canin Hypoallergenic Cat Önerilen Durumlar: -Dermatolojik ve gastrointestinal belirtiler gösteren gıda alerjisi: -Tanı: Gıda eliminasyon deneyi -Gıda alerjisi yönetimi -Atopik dermatitis -Kronik ishal -Enşamatuvar bağırsak hastalığı -Ekzokrin pankreas yetmezliği -ince bağırsakta bakteriyal çoğalmaÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Hepatic Cat

Royal Canin Hepatic Cat Önerilen Durumlar: -Kolangitis / kolangiohepatit -Portosistemikşant -Hepatik ensefalopati -Bakır depomana hastalığıÖnerilmeyen Durumlar: -Hepatik lipidoz* (hepatik ensefalopati ile ilişkili olanlar hariç) -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon -Hepatik lipidoz durumunda Recovery ürünümüz önerilir

Royal Canin Urinary S/O Cat Pouch

Royal Canin Urinary S/O Cat Wet Önerilen Durumlar: -Strüvit ürolitleri: çözünmesi ve tekrarının önlenmesi -Kalsiyum okzalat ürolitleri: tekrar oluşumunun önlenmesi -İdiopatik sistitÖnerilmeyen Durumlar: -Kronik böbrek hastalığı (KBH) -Kalp hastalığı* -Aynı zamanda idrar asitleştirici ilaç kullanılma durumunda -Büyüme dönemi, gebelik/laktasyon *Sodyum kısıtlaması yapıldığı takdirde

Royal Canin Urinary S/O Cat

Royal Canin Urinary S/O Cat Dry Önerilen Durumlar: -Strüvit ürolitleri: çözünmesi ve tekrarının önlenmesi -Kalsiyum okzalat ürolitleri: tekrar oluşumunun önlenmesiÖnerilmeyen Durumlar: -Kronik böbrek hastalığı (KBH) -Kalp hastalığı* -Aynı zamanda idrar asitleştirici ilaç kullanılma durumunda -Büyüme dönemi, gebelik/laktasyon *Sodyum kısıtlaması yapıldığı takdirde

Royal Canin Renal Cat

Royal Canin Renal Cat Önerilen Durumlar: -Kronik böbrek hastalığı (KBH] -Böbrek işlevine zarar veren kalsiyum okzalat ürolitlerinin tekrarlamasının önlenmesi -Alkali idrarda oluşan ürolitlerin oluşumunun önlenmesi: ürat ve sistin ürolitleriÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/ laktasyon

Royal Canin Renal Liquid Cat

Royal Canin Renal Liquid Cat Önerilen Durumlar: -Akut böbrek yetmezliği -Kronik böbrek hastalığı -Hepatik ensefalopatiÖnerilmeyen Durumlar: -Pankreatit veya pankreatit öyküsü -Hiperlipidemi -Büyüme, gebelik ve laktasyon dönemleri

Royal Canin Recovery Liquid Cat & Dog

Royal Canin Recovery Liquid Cat & Dog Önerilen Durumlar: -Nekahet dönemi -Anoreksi dönemi sonrasında tekrar besleme -Kötü Beslenme -Ameliyat sonrası ve yoğun bakım -Hepatik lipidoz -Akut ve kronik ishalÖnerilmeyen Durumlar: -Hepatik ensefalopati* -Büyüme, gebelik ve laktasyon dönemleri *Hepatik ensefalopati durumunda Renal Liguid kullanılır

Royal Canin Recovery Cat & Dog

Royal Canin Recovery Cat & Dog Önerilen Durumlar: -Anoreksi, tekrar besleme -idiyopatik lipidoz -Yetersiz beslenme -Ameliyat sonrası ve yoğun bakımda -Nekahet dönemi -Sonda ile besleme* *10 frenchten daha az çapa sahip naso-özofegal besleme sondaları için, çoğunlukla Recovery’nin 1 ’e 1 oranında sulandırılması önerilir.Önerilmeyen Durumlar: -Akut pankreatit ve hi perlipidemi

Royal Canin Satiety Weight Management

Royal Canin Satiety Weight Management Önerilen Durumlar: -Fazla kilo / obezite: -Kilo kaybı -Kilo verdikten sonra kiloyu koruma -Fazla kilo ve obezite ile ilişkili Tip II diabetes mellitus -Fazla kilo ve obezite ile ilişkili hiperlipidemiÖnerilmeyen Durumlar: -Yüksek lif içeriğinin önerilmediği durumlar (örneğin: kronik kabızlık, dışkılamayı zorlaştıran ileri derece artritis) -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Diabetic Dog

Royal Canin Diabetic Dog Önerilen Durumlar: -Diabetes mellitusÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/ laktasyon

Royal Canin Gastro Intestinal Dog

Royal Canin Gastro Intestinal Dog Önerilen Durumlar: -Akut ve kronik ishal -Gastrit -Enşamatuvar bağırsak hastalığı -Kolit -Egzokrin pankreas yetmezliği -ince bağırsakta bakteriyal çoğalma -Sindirim /emilim bozukluğu -iştahsızlık, operasyon sonrası tekrar beslemeÖnerilmeyen Durumlar: -Pankreatit ya da pankreatit geçmişi* -Lenfanjiektazi, eksudatif enteropati* *Bu durumda önerilen ürün, kuru veya yaş Gastointestinal Low Fat’tir

Royal Canin Skin Support Dog

Royal Canin Skin Support Dog Önerilen Durumlar: -Atopik dermatitis -Yara iyileşmeleri -Farklı dermatitisler durumunda deri ve tüy desteği*: •Pire ısırığı alerjisi •Piyoderma *Antiparaziter/antibiyotik tedavisi ile birlikteÖnerilmeyen Durumlar: -Gebelik ve laktasyon

Royal Canin Anallergenic Dog

Royal Canin Anallergenic Dog Önerilen Durumlar: -Dermatolojik ve gastrointestinal belirtiler gösteren gıda alerjisi: -Tanı: Gıda eliminasyon deneyi -Gıda alerjisi yönetimi -Gıda alerjisi ile ilişkili atopik dermatitis -Enşamatuvar bağırsak hastalığıÖnerilmeyen Durumlar: -Pankreatit -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Hypoallergenic Dog

Royal Canin Hypoallergenic Dog Önerilen Durumlar: -Dermatolojik ve gastrointestinal belirtiler gösteren gıda alerjisi: -Tanı: Gıda eliminasyon deneyi -Gıda alerjisi yönetimi -Gıda alerjisi ile ilişkili atopik dermatitis -Kronik ishal -Enşamatuvar bağırsak hastalığı -Ekzokrin pankreas yetmezliği -ince bağırsakta bakteriyal çoğalmaÖnerilmeyen Durumlar: -Pankreatit -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat Dog

Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat Dog Önerilen Durumlar: -İshal -Akut ve kronik pankreatit -Hiperlipidemi -Lenfanjiektazi, eksudatif enteropati -Gastrit, özofagitis -Egzokrin pankreas yetmezliğiÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/ laktasyon

Royal Canin Hepatic Dog Dry & Wet

Royal Canin Hepatic Dog Dry & Wet Önerilen Durumlar: -Kronik hepatit -Portosistemikşant -Hepatik ensefalopati -Bakır depolama hastalığıÖnerilmeyen Durumlar: -Pankreatit -Büyüme dönemi, -Gebelik/laktasyon

Royal Canin Urinary S/O Dog Dry & Wet

Royal Canin Urinary S/O Dog Dry & Wet Önerilen Durumlar: -Strüvit ürolitleri: çözünmesi ve tekrarının önlenmesi -Kalsiyum okzalat ürolitleri: tekrar oluşumunun önlenmesi -Bakteriyel sistit: ikincil strüvit kristallerinin yönetimi* *Uygun antibiyotik tedavisiyle birlikteÖnerilmeyen Durumlar: -Kronik böbrek hastalığı (KBH) -Kalp hastalığı* -Aynı zamanda idrar asitleştirici ilaç kullanılma durumunda -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon *Sodyum kısıtlaması yapıldığı takdirde

Royal Canin Cardiac Dog Dry & Wet

Royal Canin Cardiac Dog Dry & Wet Önerilen Durumlar: -Kalp hastalıklarının semptomlarında -HipertansiyonÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Renal Dog Dry & Wet

Royal Canin Renal Dog Dry & Wet Önerilen Durumlar: -Kronik böbrek hastalığı (KBH)Önerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik/laktasyon

Royal Canin Mobility C2P+ Dog

Royal Canin Mobility C2P+ Dog Önerilen Durumlar: -Hareketliliğin devamlılığına yardımcı olur -Travma ya da ortopedik ameliyatlardan sonra eklem desteğine yardımcı olurÖnerilmeyen Durumlar: -Büyüme dönemi, gebelik / laktasyon

Royal Canin Pediatric Weaning Cat Dry & Wet

Royal Canin Pediatric Weaning Cat Dry & Wet Önerilen Durumlar: 4 hafta - 4 ay arası yavru kedi beslenmesi -Büyüme dönemindeki yavru kediler -Gebe / laktasyondaki dişi kediler

Royal Canin Pediatric Growth Cat Dry & Wet

Royal Canin Pediatric Growth Cat Dry & Wet Önerilen Durumlar: 4 - 12 ay arası yavru kedi beslenmesi -Büyüme dönemindeki yavru kediler (Vücut kondisyon skorlarının gözlenmesi tavsiye edilir)

Royal Canin Neutered Young Male Dry & Wet

Royal Canin Neutered Young Male Dry & Wet Önerilen Durumlar: -7 yaşına kadar olan kısırlaştırılmış erkek kediler -Kısırlaştırılmış dişi ve erkek kediler beraber bakılıyorsa her ikisine de Neutered Young Male önerilir (Vücut kondisyon skorlarının gözlenmesi tavsiye edilir)

Royal Canin Neutered Young Female Dry & Wet Cat

Royal Canin Neutered Young Female Dry & Wet Cat Önerilen Durumlar: -7 yaşına kadarolan kısırlaştırılmış dişi kediler

Royal Canin Skin Hairball Cat

Royal Canin Skin Hairball Cat Önerilen Durumlar: -Tüy yumağına yatkın olan yetişkin kediler -Mat tüylere sahip yetişkin kediler

Royal Canin Senior Consult Stage 1 Balance

Royal Canin Senior Consult Stage 1 Balance Önerilen Durumlar: -7 yaşından itibaren yaşlılık belirtileri göstermeye meyilli yetişkin kediler

Royal Canin Neutered Adult Small Dog

Royal Canin Neutered Adult Small Dog Önerilen Durumlar: -Yetişkin ağırlığı 10 kg’a kadar olan kısırlaştırılmış köpekler

Royal Canin Professional Puppy Protech Colostrum + Milk Dog

Royal Canin Professional Puppy Protech Colostrum + Milk Dog Önerilen Durumlar: Doğumdan itibaren 2 aylığa kadar -Annesinden ayrılmış yavru köpekler -Annenin yeterli sütünün olmaması durumu -Agalaksi -Mastit -Yavru sayısının çok olması.

PetSmile Hospital & Academy @ Copyright - petsmile.com.tr

Canlı Desteğe Bağlan
1
Ürün ve Hizmetlerimiz İçin Bize Ulaşın
Merhaba, Pet Smile'a Hoşgeldiniz. Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Bize WhatsApp Aracılığıyla Ulaşabilirsiniz :)